Laser

Laser je technologie, která pomocí laserového paprsku vypaluje loga nebo texty především do kovu. Laser je vhodný i pro kusovou výrobu, není nutné zhotovovat matrici, raznici, ani jinou tiskovou předlohu.